Bezoek de beurs

29 sept. - 1 okt. 2023 | Jaarbeurs Utrecht | 10:00 – 17:00 uur

Een huis in België financieren

Aankoopinformatie

Financiering van een huis in België

Voor de financiering van een vakantiewoning kan u uw spaargelden of een gedeelte ervan aanwenden. U kan ook een beroep doen op uw bankinstelling voor de financiering ervan onder de vorm van een hypotheek of eventueel een persoonlijke lening. Voor een hypotheek op een vakantiewoning zijn de meeste banken iets kritischer maar in principe mag dit geen probleem geven.   Wel wordt er iets strikter gekeken naar de vakantiewoning in kwestie.   Zo zal de vakantiewoning op eigen grond moeten staan of moet ze een directe erfpacht hebben. Ook dient de woning op een fundering te staan en mag ze niet “verplaatsbaar” zijn en van steen gebouwd te zijn.  De woning dient bovendien wel degelijk ingericht te zijn als vakantiewoning, inclusief water, gas en elektriciteit.Permanente bewoning in een vakantiewoning is voor een financiële instelling ook niet direct een positief gegeven.

Een tweede mogelijkheid is een (extra) hypotheek te nemen op uw eerste woning, als deze reeds afbetaald is of als u genoeg financiële ruimte heeft voor een bijkomende hypotheek.  Desgevallend wordt er dan een hypotheek in 2de rang op het pand genomen. De algemene regel is dat financiële instellingen 75 à 80 % van de vakantiewoningen willen financieren, de overige 25 à 20 % dient dan zelf ingebracht te worden.  Uitzonderingen zijn er steeds maar zijn afhankelijk van de financiële situatie van de aanvrager. 

Als u uw vakantiewoningen gaat verhuren, zijn er ook extra inkomsten en die worden door de financiële instelling ook voor een gedeelte mee genomen in het totale inkomen van de aanvrager.
In dergelijke situaties maakt u best op voorhand een raming van de inkomsten, maar ook van de uitgaven van uw vakantiewoning, zodat de bankdirecteur een goed overzicht heeft.  Het feit dat u gaat verhuren is in ieder geval een positief aspect bij een financieringsaanvraag.

Voor de financiering van een vakantiewoning kan het trouwens nooit kwaad om eens naar een andere bank te kijken dan uw huisbankier. Als het al met al niet mogelijk blijkt te zijn om een hypotheek af te sluiten voor de vakantiewoning die u wenst aan te kopen dan kan u nog altijd een persoonlijke lening overwegen. Voor een persoonlijke lening zijn de eisen doorgaans iets minder streng maar zal u wel hogere rente moeten betalen maar bent u wel zeker van de looptijd die bij een hypothecaire lening al eens kan wijzigen in tijd.

Alternatief voor een hypotheek

Een mogelijk alternatief voor een hypothecaire of persoonlijke lening is het aanwenden van de beleggingsportefeuille of het gebruiken van een groepsverzekering. Met een “investment loan” worden uw beleggingen, na analyse, als waarborg gebruikt zonder dat deze verkocht moet worden. Primaire voorwaarde is wel dat de beleggingsportefeuille voldoende waarde heeft en dat deze stabiel is.

Het gebruiken van een groepsverzekering als betaalmiddel van een vakantiewoning is eveneens een optie. U kan een voorschot vragen op uitbetaling van uw groepsverzekering, deze als waarborg gebruiken of een lening met wedersamenstelling aangaan bij de bank. Tijdens de looptijd van het krediet betaalt u dan geen kapitaal terug, enkel intresten.  Bij effectieve uitbetaling van de groepsverzekering wordt dan de koopsom terugbetaald.

Ten slotte willen we nog even vermelden dat vakantieparken soms ook de mogelijkheid bieden om een vakantiewoning te financieren.  Na betaling van een voorschot kan u het saldo dan aflossen over een bepaalde, meestal kortere termijn.  Hierbij worden echter flinke rentepercentages gehanteerd en is er bovendien een verplichting tot verhuring voor een minimale periode.  Anderzijds zijn de voorwaarden tot het bekomen van die aflossing dan weer iets soepeler.


Bron: 2hb.immo

Meer informatie