Bezoek de beurs

4 - 6 oktober | Brabanthallen Den Bosch | 10:00 – 17:00 uur

Privacy statement

Ons beleid ten aanzien van je persoonsgegevens

Algemeen
In dit privacy statement geeft Fairs Consult BV informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Fairs Consult BV. Fairs Consult BV is gevestigd aan de Schoudermantel  9, 3981 AD in Bunnik en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65802403. Fairs Consult BV is bereikbaar via telefoon 030-8887877en per e-mail: info@fairsconsult.com

Fairs Consult BV is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.secondhome.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Fairs Consult BV, de gebruikers van de apps van Fairs Consult BV, de klanten van Fairs Consult BV en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Fairs Consult BV en verder alle personen van wie Fairs Consult BV persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Fairs Consult BV.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Fairs Consult BV worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.secondhome.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.secondhome.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mail adres en telefoonnummer. Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

Gebruik van persoonsgegevens
Fairs Consult BV gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van deelnemers en bezoekers van evenementen, het uitvoeren van toegangscontrole voor evenementen, het informeren van deelnemers en bezoekers over evenementen waarvoor men zich heeft aangemeld en soortgelijke evenementen en activiteiten.

Inschakeling van derden
Fairs Consult BV heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens Invitado (onderdeel van HVMP Marketing B.V. en gevestigd aan de Vlasmarkt 1a, 3011 PW Rotterdam) ingeschakeld die uitsluitend in opdracht van Fairs Consult BV persoonsgegevens verwerkt. Fairs Consult BV heeft met Invitado een verwerkersovereenkomst afgesloten. Fairs Consult BV heeft voor het versturen van nieuwsbrieven Spotler Nederland BV ingeschakeld die uitsluitend in opdracht van Fairs Consult BVpersoonsgegevens verwerkt. Fairs Consult BV heeft met Spotler Nederland BV een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Cookies
Deze website van Fairs Consult BV maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’.  Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De volgende functionele cookies worden gebruikt om:

De cookies Doubleclick en Adsense worden gebruikt voor het tonen van advertenties op basis van eerder bezochte websites. Facebook audience en Facebook impressions worden gebruikt om een koppeling te realiseren tussen www.secondhome.nl en het platform. De analytische cookies worden gebruikt om [statistieken bij te houden over het gebruik van onze website]. Fairs Consult BV gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Fairs Consult BV heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Fairs Consult BV heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Fairs Consult BV maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Fairs Consult BV heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Fairs Consult BVbereiken via telefoon 030-888 78 77 en per e-mail: info@fairsconsult.com Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@fairsconsult.com. Als u een klacht heeft over hoe Fairs Consult BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Fairs Consult BV opnemen door een mail te sturen naar info@fairsconsult.com of te bellen met 030-888 78 77 Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (acm.nl/nl).

Bewaartermijn
Fairs Consult BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving. 

Beveiliging
Fairs Consult BV heeft in de verwerkersovereenkomst met Invitado passende technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Wijzigingen in het Privacy statementFairs Consult BV behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Fairs Consult BV adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 3 mei 2018.