Bezoek de beurs

4 - 6 oktober | Brabanthallen Den Bosch | 10:00 – 17:00 uur

Vakantiewoning in Hongarije kopen

Genieten van een vakantiewoning in Hongarije

Hongarije: Het koopproces

Hongarije een land met een ongerepte natuur, een klimaat dat in de zomer niet onder doet voor de mediterrane landen en uiteraard een land waar u voor een beperkt budget een schitterende vakantiewoning kunt kopen. Voor veel mensen zal Hongarije niet het eerste land zijn waar ze aan denken bij de aankoop va neen tweede woning. Toch is het een land waar je nog echt verliefd op kunt worden. Als je een vakantiewoning wilt kopen in Hongarije dan is het van belang te weten hoe u uiteindelijk de juridische eigenaar van het huis wordt, hoe het koopproces in Hongarije werkt en met wie u te maken krijgt.

De rol van de makelaar, de verkoper, de advocaat en de notaris  

Zoals reeds eerder werd besproken is de makelaardij geen vrij beroep in Hongarije. De Overheidsbeschikking 91/1988 (XII.22) bepaalt de regels inzake de makelaardij.

De makelaar
Om in Hongarije makelaar te worden is het noodzakelijk een opleiding te volgen en het daarbij behorende examen met goed gevolg af te leggen. Men dient tevens geregistreerd te worden in het register van makelaars. Deze gegevens dienen ter inzage te liggen bij de makelaar met wie u zaken wilt doen. De makelaar (ingatlanközvetitö) bemiddelt tussen de verkoper en de potentiële koper en begeleidt de koper gedurende het hele koopproces.

De rol van een advocaat
De positie van de advocaat (ügyvéd) is vergelijkbaar met die van de notaris in Nederland. Een advocaat is onmisbaar bij de ondertekening van het koopcontract en de inschrijving van uw eigendom in het kadaster. De wet CXLI uit 1997, die handelt over de onroerend goed registratie, bepaalt dat inschrijving in het kadaster slechts op grond van door een advocaat contrasigneerde en of door de notaris geautoriseerde bescheiden mag gebeuren. Afgezien van de wettelijk voorgeschreven verplichte deelname door een advocaat, bevordert zijn medewerking ook een voorspoedige en probleemloze afhandeling van het koopproces.

Met het contrasigneren van de koopakte verklaart de advocaat dat:

  • Het contract met betrekking tot de wil van beide partijen inzake de koop volledig en juist is;
  • De akte voldoet aan de wettelijk voorgeschreven juridische regels;
  • De in de koopakte vermelde partijen en of hun vertegenwoordigers de koopakte voor de advocaat persoonlijk hebben ondertekend of hun eerder gezette handtekeningen hebben erkend.

Een advocaat mag slechts een koopakte tekenen, die door zijn advocatenkantoor is opgesteld. De essentie van het contrasigneren door de advocaat is, dat de advocaat deelneemt aan het opstellen van de koopakte en hij daarmee verantwoordelijk is voor de vakkundige opstelling en voor de inhoudelijke en formele juistheid van de koopakte. Indien de advocaat in de akte onjuistheden vindt of onzeker is over de juistheid van de inhoud van de akte dan heeft hij niet alleen recht om zijn medewerking te staken, maar is dat dan zelfs verplicht te doen.

De notaris
Een geldige koopakte kan ook door een notaris (közjegyzö) worden opgesteld en ondertekend. Alle notarissen beschikken over online verbinding tot het TAKARNET-systeem van het Kadaster. Zodoende zij in staat zijn de eigendomsgegevens te controleren. Een koopovereenkomst kan ook door een notaris worden opgesteld. Het verschil met een door een advocaat opgestelde (privaatrechtelijke) akte is, dat de notaris een openbare akte opstelt, die procedureel ingewikkelder en duurder is. Verder hebben de notarissen een rol in het verifiëren van de officiële vertaling van het paspoort van de buitenlandse koper en het vaststellen van zijn identiteit. Dit is nodig voor het verkrijgen van de vergunning van de provincie.

vakantiewoning-hongarije-kopen

De verkoper
De aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de woning en de verborgen gebreken ligt bij de verkoper. De verkoper is verplicht om de koper te informeren over de significante eigenschappen van het object en de daarop bestaande rechten en drukkende lasten. Hij moet de bijbehorende documentatie aan de koper overhandigen. Als de verkoper heeft verzuimd om de koper in te lichten over zulke belangrijke omstandigheden, die er toe zouden kunnen leiden dat de koop niet zou worden gesloten, dan heeft de koper de volgende rechten:

  • Verlaging van de koopprijs
  • Afzien van het contract
  • Eisen van een schadevergoeding

Onderzoek naar juridische aspecten

Het belangrijkste voor de koper is om een helder beeld te krijgen van de juridische feiten van het object een Hongaarse advocaat heeft tot plicht om deze juridische feiten te onderzoeken. In de eerste plaats moet er naar het eigendomsrecht van het object worden gekeken. Hiervoor is het meest recente eigendomsbewijs (tulajdoni lap) nodig. Het is tegenwoordig voor advocatenkantoren mogelijk om dit document via internet – via het Takarnet Systeem (in werktijden op elk moment) aan te vragen.

Uit het eigendomsbewijs moet blijken:

  • Wie de rechtmatige eigenaren zijn (en in welke mate)? Opgelet! De medebewoners hebben in geval van meerdere eigenaren van een juridisch niet verdeelbaar onroerend goed (gemeenschappelijk huis, 2 onder een kap woningen: (ikerház) voorkeursrecht voor de koop.
  • Of er een recht van vruchtgebruik, het recht van overpad of andere rechten op het object rusten?
  • Of er hypothecaire lasten of beslagen rusten op het object?
  • Of er een civiel rechtsgeding is gestart tegen de eigenaar/object.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws van de Second Home Beurs. Of ontvang wekelijks het laatste woningaanbod in je mailbox. Je kunt je op elk moment eenvoudig afmelden.Aanmelden