Bezoek de beurs

22 - 24 maart 2024 | Jaarbeurs Utrecht | 10:00 – 17:00 uur

Een huis in Frankrijk verhuren

Verhuur informatie

Verhuren van uw je huis in Frankrijk

De meeste Nederlanders en Belgen, die in Frankrijk een (vakantie)wo­ning kopen zullen het in de meeste gevallen willen verhuren teneinde een deel van de investering terug te verdie­nen. Op het moment dat u in Frankrijk uw huis wilt gaan verhuren moet u wel op de hoogte zijn van de Franse huurwetgeving.

Als u uw huis in Frankrijk wilt verhuren, vraag dan ook toestemming aan de Maire om uw résidence secondaire te verhuren. Maak duidelijk dat het om vakantie-verhuur (une location saisonnière) gaat. 

Contract de location

Neem minimaal het volgende op in het huurcontract

 • staat van het huis (un état des lieux)
 • inventarisatie van uw spullen (l’inventaire de l’équipement)
 • huurprijs (le prix de la location)
 • huurperiode (la durée de la location)

Bent u van plan uw huis voor een langere periode te verhuren laat dan ook de opzegvoorwaarden (résiliation du bail) in het huurcontract vastleggen met een opzegtermijn (préavis) 

Vakantieverhuur/seizoenverhuur = location saisonnière

Bent u eigenaar van een Franse vakantiewoning en wilt u deze verhuren dan zal er in de meeste gevallen sprake zijn van location saisonnière. Hierbij mag de woning voor maximaal 3 maanden per jaar worden verhuurd (eventueel aan ver-schillende huurders). Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen profes-sionele en niet-professionele verhuurders. Kunt u uw woning langer dan 3 maan-den per jaar  verhuren dan valt u meestal nog binnen het (soepele) regime van location meublée.

 In dat geval valt u ook nog steeds buiten de Franse huurwetgeving. Meldt de location saisonnière wel bij uw gemeente. Bij seizoenverhuur staat bescherming van de toeristische consumen­t voorop. Ken­merken van seizoenverhuur zijn:

 • De huurder heeft elders een woning, waar hij normaal gesproken perma­nent verblijft.
 • Er wordt hoofdzakelijk in het vakantieseizoen verhuurd
 • De vakantiewoning ligt in een toe­ristisch gebied
 • De huurder mag vanuit de vakantiewoning geen bedrijfsactiviteiten ontplooien.

Sommige gebieden hebben twee hoogseizoenen: bijvoorbeeld in de Franse berggebieden, waar u zowel in de winter (skivakanties) als in de zomer uw on-roerend goed kunt verhuren.

Let op !
Bij onenigheid tussen een Nederlandse eigenaar van Frans onroerend goed en een Nederlandse huurder geldt Franse huurwetgeving, omdat men bij huurwetgeving uitgaat van de plaats van het onroerend goed. In dit geval dus Frankrijk. 

Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur

Bij seizoenverhuur kan er alvorens de huursom te betalen om een aanbeta­ling/ garantie worden gevraagd. Deze zijn er in verschillende vormen te weten: 

 • acompte; dit is een aanbetaling op de huursom. Wanneer de huurder deze acompte eenmaal heeft betaald dan bestaat er een verplichting tot huren en betalen van de huursom, ook als men naderhand geen gebruik maakt van het gehuurde.
 • les arrhes; dit is een aanbetaling op de huursom, die uiteindelijk wordt verrekend met de volledige huursom. In dit geval heeft de huurder echter geen verplichting tot huren en het betalen van de volledige huursom, wanneer hij geen gebruik maakt van het gehuurde. De huurder verliest alleen zijn aanbeta­ling aan de verhuurder. 
 • de caution; dit is een bedrag dat als borg dient voor het gehuurde. Bij het in goede staat achterlaten van het gehuurde krijgt men de caution terug. Bij schade wordt de caution verrekend met de hoogte van de schade. 

 


 

informatie-huis-verhuren-frankrijkWilt u meer weten over huren en verhuren van een huis in Frankrijk ?
Lees het dossier: Huren en verhuren van een huis in Frankrijk;  juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten bij huur en verhuur van onroerend goed in Frankrijk.

ISBN : 978-94-92895-02-8

Voor de complete inhoudsopgave en/of bestellen van dit handboek:

Met de kortingscode SHB kunnen bezoekers van de Second Home het handboek met 25% korting bestellen.

Bestel dit boek