Bezoek de beurs

4 - 6 oktober | Brabanthallen Den Bosch | 10:00 – 17:00 uur

Een huis in Italië verhuren

Verhuur informatie

Verhuren van een vakantiehuis in Italië

Wilt u uw (vakantie)huis in Italië verhuren dan wordt er onderscheid gemaakt tussen huurcontracten voor permanente bewoning en huurcontracten voor vakantieverhuur. Als de huurder geen andere woon- en verblijfplaats elders heeft, dan valt het huurcontract al gauw onder de Italiaanse huurwetgeving met beschermende maatregelen voor de huurder. Het is voor u als verhuurder/eigenaar dan zeer moeilijk om de huurder nog uit uw huis te krijgen.

Als duidelijk is dat de huurder een toerist is, voor een korte termijn huurt en elders een vaste woon- en verblijfplaats heeft, dan valt u onder de toeristische huurwetgeving. In zo’n situatie valt het huurcontract niet onder de Italiaanse  huurwetgeving. De meeste buitenlandse eigenaren van een huis in Italië zullen kiezen voor korte termijn / toeristische verhuur, omdat dit verhoudingsgewijs het meeste oplevert en de eigenaar zelf ook nog gebruik kan maken van zijn eigen woning in Italië

 

Italiaanse huurwetgeving

In Italië waren tot voor kort huurovereenkomsten voor de lange termijn aan wet-telijke regels (Italiaanse huurwetgeving) gebonden. Huurprijzen en huurverho-gingen mochten niet vrij bepaald worden. Op het moment dat de verhuurder een huurover­eenkomst afsloot met een huurder viel men automatisch onder de equo cano­ne. Deze huurbe­scherming resul­teerde in een tekort aan huur­wonin­gen, omdat het voor veel particuliere eigenaren/ ver-huurders onaantrekkelijk was om te verhuren. De huurder werd namelijk op allerlei mogelijke manieren beschermd, terwijl de verhuurder nauwelijks rechten had.

Onlangs is hier verandering in gekomen en kunnen particu­liere eigenaren en verhuurders huurprijzen vaststellen, die overeenkomstig de marktverhou­dingen zijn. De vrije huurprijzen hebben veel eigenaren gestimuleerd om meer huizen/appar-tementen te verhu­ren. Wel blijven huurders beschermd tegen uitzetting uit hun huurwo­ning/flat.

 

Gemeubileerde vakantieverhuur 

Vakantieverhuur van gemeubileerd onroerend goed wordt in Italië niet be­schermd door huurwetge­ving. Bepalingen omtrent borg, huurperiode, opzegging, huurprijs, aantal personen en overige voorwaarden is vrij overeen te komen. Een schriftelijk huurcontract is hierbij niet wettelijk verplicht, maar wordt wel aangeraden. Zowel huurder en verhuurder weten dan waar ze aan toe zijn (bijvoorbeeld teruggaaf van de borg). 

Let op !

Wilt u uw huis of appartement verhuren, verhuur het dan in ieder geval gemeubi-leerd, hoe schaars het meubilair ook is. Want de regels voor gemeubileerd onroe-rend goed zijn veel flexibeler dan voor ongemeubileerd onroerend goed. Bij onge-meubileerd onroerend goed gaat men er bij geschillen namelijk eerder vanuit, dat er sprake is van lange termijn verhuur. De huurder is in dit geval beschermd door de Italiaanse huurwet. Om misverstanden en juridische problemen met huurders te voorkomen wordt de eigenaar daarom ook aangeraden het huis niet langer dan 3 maanden te verhuren en één en ander vast te leggen in een huurcontract, waaruit blijkt dat er louter sprake is van tijdelijke en/of vakan­tieverhuur.

 


 

Meer juridische, fiscale, financiële en praktische informatie over wonen en de aankoop van onroerend goed in Italië leest u in het handboek:

Wonen en kopen in Italië
Auteur: P.L. Gillissen | Uitgeverij Guide Lines

Aantal pagina’s:  360
ISBN: 978-90-74646-99-4

 

Voor complete inhoudsopgave en/of bestellen van het handboek:

www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-27514995/italie/wonen-en-kopen-in-italie

 

Met de kortingscode SHB kunnen bezoekers van de Second Home Website het handboek met 25% korting bestellen.

Meer informatie