Bezoek de beurs

4 - 6 oktober | Brabanthallen Den Bosch | 10:00 – 17:00 uur

Een huis kopen in Malta

Aankoopinformatie

Tweede huis in Malta: Wat moet u weten?

Overweeg je om een tweede huis te kopen in het buitenland? Dan is Malta misschien wel een goede optie. Een woning kopen in malta is vrij eenvoudig en zeer veilig.

Voorlopige verkoopovereenkomst

Wanneer je een huis gekozen hebt en er een prijsovereenkomst is tussen jou en de verkoper, wordt er een voorlopige verkoopovereenkomst opgesteld en getekend. Hiermee verbinden beide partijen zich ertoe om het huis te (ver)kopen volgens de voorwaarden die erin beschreven staan. Bij de ondertekening van de voorlopige overeenkomst wordt een bedrag van 10% van de verkoopprijs ingediend als borg. De koper moet dit bedrag betalen aan de verkoper als hij het contract verbreekt zonder gegronde, wettelijke reden.

De overeenkomst is meestal 3 maanden geldig, tenzij beide partijen anders overeenkomen. Tijdens deze periode zal een notaris, aangewezen door de koper, de woning inspecteren en een aanvraag indienen om toestemming te krijgen voor de verkoop. Wanneer die toestemming er is, wordt het definitieve verkoopcontract opgesteld en ondertekend. Dan is de koop rond.

Tweede woning in Malta: kosten

Wie vastgoed koopt in Malta, moet rekening houden met een aantal kosten: zegelrecht (5%), notariskosten (1 à 3%), onderzoeks- en registratiekosten (naar schatting 600 €) en indien nodig een AIP-vergunning (233 €, zie verder). De kosten van de makelaar worden gedragen door de verkoper.

Voorwaarden om een huis te kopen in Malta

Als inwoner van buiten de Europese Unie heb je een AIP-vergunning nodig om een huis te kopen in Malta. EU-inwoners hebben geen vergunning nodig als ze minstens 5 opeenvolgende jaren in Malta gewoond hebben of als ze een huis kopen als primaire woning, als investering (voor verhuur) of voor bedrijfsdoeleinden (om diensten te leveren).

In Malta bevinden zich veel luxueuze vastgoedprojecten die door de plaatselijke overheid zijn benoemd tot speciaal aangewezen gebieden (Special Designated Areas). Hier gelden geen beperkingen inzake de aankoop van woning door buitenlanders. Met andere woorden, in deze gebieden mag iedereen zonder vergunning een onbeperkt aantal panden kopen.

Om een AIP-vergunning te krijgen, moet de woning een minimumwaarde hebben van 104.737 € (appartement) of 174.514 € (villa). Deze waarden worden bepaald door de index en kunnen jaarlijks wijzigen.

Meer informatie