Bezoek de beurs

3 - 4 juni | Antwerp Expo Antwerpen | 10:00 – 17:00 uur 29 sept. - 1 okt. 2023 | Jaarbeurs Utrecht | 10:00 – 17:00 uur

Een huis in Curaçao financieren

Informatie financieren

Financieren van een huis in Curaçao

De meest afgesloten hypotheekvorm bij een Curaçaose bank is een annuïteitenhypotheek, echter is het ook mogelijk naast de bekende annuïteitenhypotheek andere hypotheekvormen te kiezen, zoals de aflossingsvrije hypotheek met kapitaalverzekering, de combinatie van annuïtair en aflossingsvrij en lineaire hypotheek. 

Maximale hypotheekverstrekking

Het belangrijkste afsluitcriterium blijft naast de inkomenspositie de waarde van het Curaçaose Onroerend goed (marktwaarde). De marktwaarde kan erg variëren; meestal is de locatie, de waarde van de gebruikte materialen en het aantal bebouwde vierkante meters bepalend voor de marktwaarde. In de meeste gevallen zal de bank zelf een lijst met taxateurs aangeven.

Welke waarden spelen een rol bij het financieringsproces?

Er zijn drie waarden waarmee men bij de financiering van Curaçaose onroerend goed rekening dient te houden, die ieder met een eigen functie wel met elkaar verbonden zijn:

  • Marktwaarde (door onafhankelijk taxateur bepaald)
  • Executiewaarde (waarde bij gedwongen verkoop door onafhankelijk taxateur bepaald)
  • Koopprijs (kosten koper) 

Maximale hypothecaire financiering

Wanneer je kiest voor een hypotheek bij een bank op Curaçao financiert deze bank over het algemeen tot 70% van de marktwaarde met een maximum van 824.000 USD (ANG 1.5 miljoen). In uitzonderlijke gevallen kan, afhankelijk van onder ander uw draagkracht, een hoger percentage gefinancierd worden.

Inbreng eigen geld

Omdat een maximale hypotheek voor buitenlanders nauwelijks mogelijk is, betekent dit dat u relatief veel eigen geld moet inbrengen. Het komt er in de meeste gevallen dus op neer dat u tussen de 30% en 40% aan eigen geld moet inbrengen om de aankoopsom en bijkomende kosten te financieren.

Maximale looptijd hypotheek

De looptijd van een hypotheek in Curaçao kan maximaal 35 jaar zijn, echter dit is sterk afhankelijk van uw leeftijd en de leeftijd van uw partner. De meeste Curaçaose banken hanteren een eindleeftijd van 65 jaar, CHB hanteert een eindleeftijd van 70 jaar, mits uw inkomenspositie dat toelaat.

Verzekeringen

Een van de voorwaarden bij het afsluiten van een hypothecaire lening is het afsluiten van een risicoverzekering, bij het bouwen een CAR verzekering, persoonlijke ongevallen- en een brandverzekering, met de bank als begunstigde voor de gehele looptijd. Betreffende risicoverzekeringen kunnen ook in Nederland worden geïnitieerd. 


Bron: chb.cw Neem vandaag nog contact op met een van onze hypotheek-experts via chbhome@chb.cw!

 

Meer informatie