Bezoek de beurs

4 - 6 oktober | Brabanthallen Den Bosch | 10:00 – 17:00 uur

Een huis in Kaapverdië financieren

Aankoopinformatie

Financieren via een bank in Kaapverdië

Hier is het gebruikelijk dat mits het in aanmerking komen van de ontlener, solvabiliteit, terugbetaal capaciteit enzovoort dat de ontlener zelf 30% van de kostprijs kan betalen. Ook is de vereiste dat het eigendom reeds opgeleverd is, aankoop op plan via financiering is niet mogelijk, tenzij je natuurlijk reeds een hypotheekvrije eigendom bezit in Kaapverdië die als borg kan dienen. 

Via een bank in België

Om een eigendom in Kaapverdië te financieren via een Belgische bank dient men een hypotheek te kunnen geven op een eigendom in België voor een bedrag dat minstens de aankoopwaarde van het te financieren eigendom in Kaapverdië overstijgt. Als bijkomende voorwaarde kan de bank een eigen inbreng eisen.

Aftrekbare intresten

Indien in België of Kaapverdië een (hypothecaire of andere) lening wordt aangegaan voor de aankoop van het onroerend goed, kunnen de betaalde intresten van deze lening worden in mindering gebracht van de in België belastbare onroerende inkomsten (art. 14 W.I.B 1992).

 


Deze informatie is beschikbaar gesteld door: Living on the Beach

Meer informatie