Bezoek de beurs

4 - 6 oktober | Brabanthallen Den Bosch | 10:00 – 17:00 uur

Een huis in Zwitserland financieren

Aankoopinformatie

Een hypotheek in Zwitserland?

Een voordeel van Zwitserland is o.a. het krachtige bankenstelsel. Het resultaat hiervan is dat de condities tot financieren in algemene zin erg aantrekkelijk zijn. De hoogte van een hypotheek middels een Zwitserse bank is afhankelijk van het object, bijbehorende vergunning en de privé situatie van de koper. Het is niet mogelijk voor een niet-Zwitserse bank om hypotheken te verstekken in Zwitserland. Financieringen van 50% tot maximaal 70% van de koopsom zijn doorgaans mogelijk. Bijbehorende rentepercentages variëren in grote lijnen tussen de 1% tot 2%, afhankelijk van de overeengekomen rentelooptijd. Deze rentekosten mogen van de huurinkomsten worden afgetrokken waardoor de belasting over (huur)inkomsten worden geminimaliseerd.

Belastingen in Zwitserland

Het land waar het onroerend goed staat mag heffen. In dit geval Zwitserland dus. U betaald vermogensbelasting over het geïnvesteerde vermogen (eigen kapitaal), onroerendgoedbelasting en belasting op de (huur)inkomsten. Maakt u winst bij doorverkoop is over het winstgedeelte ook belasting verschuldigd, deze wordt lager naarmate de tijd tussen aan- en verkoop langer wordt. Dit om speculatie te voorkomen.  De belastingen zijn lager dan in de omringende landen. 

 


Bron: First.

Meer informatie